Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING
Privacybeleid Tennisschool Tennis Instituut Nederland (TIN)
Dit Privacybeleid is van toepassing op diensten van TIN.
Tennisschool Tennis Instituut Nederland respecteert privacy van alle gebruikers van haar site en de gegevens die men achter laat via het inschrijfformulier. Die worden ALLEEN gebruikt voor het indelen van les schema’s en het contact te behouden tussen de tennissers en Tennisschool Tennis Instituut Nederland. Draagt daar zorg voor dat de persoonlijke informatie die bij ons word verschaft, vertrouwelijk word behandeld. Wanneer u zich aanmeld via het inschrijfformulier, komt deze ook alleen binnen bij Tennisschool Tennis Instituut Nederland. Zijn er toch nog vragen of feedback omtrent dit privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met de tennisschool via de contact gegevens.

 

ALGEMEENE VOORWAARDEN
U kunt zich voor tennisles opgegeven voor een periode van 1 seizoen zoals op het inschrijfformulier vermeld.
Men kan niet stoppen met de lessen binnen het lopende seizoen. Na afloop van een seizoen 2020 kunt u kosteloos stoppen met het afnemen van tennislessen. Door blessure in overleg met trainer.
Bij afwezigheid op de tennisles van de leerling of het niet doorgaan van de les door weersomstandigheden kan hij/zij een andere gelijkwaardige training volgen op een ander opgegeven moment. Het advies van de trainer hier in is leidend.
In elk seizoen wordt er elke week training gegeven met uitzonderingen van de schoolvakanties en feestdagen.
Het lesgeld wordt op het inschrijfformulier gespecificeerd en is leidend.
Het trainingsjaar bestaat uit 38 weken. Hierin zijn extra weken ingeroosterd voor eventueel uitval van de trainer en/of onbespeelbaarheid van de banen door bijvoorbeeld sneeuw/opdooi.
Voor het volgen van tennisles, dient u een volledig ingevuld formulier te hebben ondertekend.
Een lesuur bedraagt 90 minuten en de prijzen zijn per persoon.
Wanneer er niet aan de gewenste keuze een indeling kan plaatsvinden, dan zullen wij in onderling overleg de groepsgrootte, trainingstijd of het lesgeld aanpassen. Bij het niet in leveren van een ondergetekende lesformulier kunnen wij u niet indelen.
Bij eigen verhindering max. 24 uur voor aanvang afmelden. Bij ziekte dient dit uiterlijk dezelfde dag voor 15:00 gemeld te worden aan de trainer zodat hij zijn programma kan aanpassen.
Zodra het lesschema is vastgesteld vindt er géén teruggave van het lesgeld plaats.
De lesgelden dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden overgemaakt. Indien dit niet het geval is zullen er administratiekosten gehanteerd worden. Eerste herinnering €6,-. Tweede herinnering €12,50.
De TIN tennisschool behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren.
Deelname aan een cursus is persoonsgebonden en alleen in overleg overdraagbaar.

 

Deze pagina is het laatst aangepast op 7 juli 2020.

Scroll to top